19. 06. 2018 Nabídka zaměstnání: Analytik dat
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka/pracovnici na pozici Analytik dat.
01. 06. 2018 Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. 6. 2018
  • Důležité zprávy - Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.  
31. 05. 2018 Nabídka zaměstnání: Mzdová účetní / personalista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Mzdová účetní / personalista.
30. 05. 2018 Prodloužení termínu sběru výkazů pro rok 2017 na 15. 6. 2018
  • Důležité zprávy - Vzhledem k technickým problémům, které se vyskytly v průběhu letošního sběru výkazů za rok 2017, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro jejich sběr na 15. června 2018. Podrobnější informace budou rozeslány do datových stránek (s.r.o.) nebo mailem.
22. 05. 2018 Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.
17. 05. 2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
  • Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese http://nrpzs.uzis.cz.
11. 05. 2018 Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období
  • Předmětem projektu je v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice. Projekt směřuje k praktickému otestování zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu časného záchytu CCHD u cílové populace novorozenců. V případě úspěšného ověření lze realisticky očekávat zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů ve všech neonatologických oddělení České republiky.
11. 05. 2018 Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině
  • Předmětem je realizace pilotního projektu sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině. Cílem projektu je snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací.
11. 05. 2018 CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci
  • Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.
11. 05. 2018 Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
  • Projekt směřuje k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorové choroby. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla.