20. 06. 2017 Veřejná zakázka - Audit SW a vypořádání nálezů
  • Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Audit SW a vypořádání nálezů“
14. 06. 2017 Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017
  • Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky Národního registru novorozenců (NRNAR) s oficiální platností od 1. 7. 2017.
08. 06. 2017 Nabídka zaměstnání: Správce IS
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.
06. 06. 2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
  • Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru.
02. 06. 2017 Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.
05. 05. 2017 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství
  • Dne 19. 4. 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařská komory.
18. 04. 2017 E (MZ) 4-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování - E (MZ) 4-01.
18. 04. 2017 E (MZ) 2-01 a 3-01 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní videa, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění výkazů E (MZ) 2-01, ročního výkazu o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele Zdravotních služeb a výkazu E (MZ) 3-01, ročního výkazu o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.
12. 04. 2017 T (MZ) 2-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu - T (MZ) 2-01.
12. 04. 2017 T (MZ) 1-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
  • Připravili jsme pro vás instruktážní video, prezentace a další materiály pro usnadnění vyplnění ročního výkazu o přístrojovém vybavení zdravotnických zařízení - T (MZ) 1-01.