13. 09. 2017 Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků
  • Důležité zprávy - Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že v průběhu měsíce září roku 2017 bude zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Během podzimu tohoto roku bude NRZP uveden do testovacího provozu. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro...
12. 09. 2017 KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech - 7.–8. 11. 2017
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů ve dnech 7.–8.11.2017
12. 09. 2017 Pozvánka na mezinárodní konferenci "European Digestive Cancer Days", která se koná 26.–27. 9. 2017
  • Zveme Vás na mezinárodní konferenci European Digestive Cancer Days (EDCD) PRAHA 2017 – PREVENCE A SCREENING, která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje její tematický rozsah.
12. 09. 2017 Pozvánka na konferenci "PreVOn 2017", která se koná dne 25. 9. 2017
  • Zveme Vás na konferenci PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností, která se koná 25. září 2017 v Praze a představí aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.
23. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Administrátor ICT - junior
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Administrátor ICT - junior.
21. 08. 2017 Projekt – Datová základna pro screeningy
  • Cílem tohoto projektu je vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících 4 realizovaných programů.
16. 08. 2017 Pozvánka na Konferenci "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 11. 11. 2017
  • "Pressure Ulcers – Sharing Expertise Internationally"
08. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Správce IS
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.
08. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Programátor vývojář, datový specialista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor vývojář, datový specialista.
08. 08. 2017 Nabídka zaměstnání: Databázový analytik
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Databázový analytik.