01. 12. 2016 Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce
  • Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav.
30. 11. 2016 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
  • Klasifikace - Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (v originále International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotní organizací (WHO).1 MKF je víceúčelová klasifikace a slouží různým disciplínám a různým sektorům. Popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k funkčnímu stavu pacienta. MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním – WHA v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským...
24. 11. 2016 Činnost záchytných stanic v roce 2015
  • Aktuální informace 10/16 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2015. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.
23. 11. 2016 Psychiatrická péče 2015
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.
23. 11. 2016 Činnost záchytných stanic v roce 2014
  • Aktuální informace 09/16 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2014. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.
21. 11. 2016 Ředitel ÚZIS ČR v Otázkách Václava Moravce
  • Dne 20. listopadu 2016 byl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., hostem České televize v pořadu Otázky Václava Moravce.
17. 11. 2016 Zpráva z Konference DRG Restart, 9. - 10. 11. 2016 v Praze
  • Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče - Konference DRG Restart 2016. Přinášíme prezentace, fotografie, zprávu o projektu a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti a plány s projektem DRG Restart.
16. 11. 2016 Zpráva z odborného semináře Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví - 8. 11. 2016
  • Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví. Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí. Dovolujeme si vám předložit brožuru s programem a abstrakty přednášek, prezentace, které zazněly během semináře, fotografie a také krátké video, ve kterém nám odpověděli někteří z přednášejících, jak z řad klinických expertů, tak odborníků na zdravotnictví a zdravotnickou statistiku.
16. 11. 2016 Psychiatrická péče 2014
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných.
15. 11. 2016 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015
  • Aktuální informace 08/16 - Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2015 nahlásilo do registru celkem 148 programů. V registru bylo evidováno celkem 1 569 uživatelů alkoholu, 41 uživatelů tabáku a 157 patologických hráčů a 5 874 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).