13. 10. 2016 Pozvánka na Odborný seminář Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. - 8. 11. 2016
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 8. 11. 2016 od 13:00 odborný seminář s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví.
04. 10. 2016 Pozvánka na Seminář k prezentaci Výběrového šetření o zdraví 2014 - 26.10. 2016
  • V rámci pravidelných seminářů Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví vás Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zvou na Seminář k prezentaci šetření EHIS a EHES 2014.
22. 09. 2016 Asistovaná reprodukce v České republice 2014
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
16. 09. 2016 Prezentace ze Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU ze dne 14. 9. 2016
  • Dne 14. 9. 2016 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců ÚZIS ČR.
01. 08. 2016 EHIS 2014 - Základní výsledky šetření
  • Analýzy - Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS) je důležitou součástí zdravotnické statistiky v mezinárodním měřítku. 1. vlna šetření EHIS byla realizována dle jednotné metodiky na dobrovolné bázi v letech 2006–2009 a 2. vlna šetření EHIS v rozmezí let 2013–2015 ve všech zemích EU28.
22. 07. 2016 Nabídka zaměstnání: Programátor vývojář, datový specialista
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Programátor vývojář, datový specialista.
01. 07. 2016 Sběr E602–pololetního výkazu o ekonomice lůžkového zařízení za první pololetí roku 2016 proběhne od 1. do 31. srpna
  • Obracíme se na Vás jako na oprávněnou osobu vedenou v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.
20. 06. 2016 Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
  • Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky.
04. 05. 2016 Prezident Zeman podepsal novelu zákona o zdravotních službách
  • Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona, která umožní vznik Národního registru hrazených zdravotních služeb, jež bude spadat výlučně pod správu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
07. 04. 2016 Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR (30.3.2016)
  • Dne 30. března se v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích sešli lékaři, zástupci krajů a měst, ekonomové a analytici, aby na prvním z řady odborných seminářů diskutovali problematiku zdravotnických informací, které pro svoji práci potřebují.