06. 12. 2017 Zpráva z Konference DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017
  • Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart. Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.
04. 12. 2017 Nabídka zaměstnání: Správce IS
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Správce IS.
30. 11. 2017 Veřejná zakázka - Evaluace projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR
  • Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „ Evaluaci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR“. Nabídky podávejte v termínu do 12. 12. 2017 do 9:00 hod.
24. 11. 2017 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016
  • Aktuální informace 09/17 - Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2016 bylo identifikováno 32 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 97 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.
24. 11. 2017 Činnost záchytných stanic v roce 2016
  • Aktuální informace 08/17 - Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2016. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2012 dochází k poklesu počtu pacientů při téměř stejném počtu záchytných stanic a růstu počtu míst.
22. 11. 2017 Asistovaná reprodukce v České republice 2015
  • Zdravotnická statistika - Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.
22. 11. 2017 Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.
20. 11. 2017 Zpráva z Konference KlasifiKon 2017, konané ve dnech 7. a 8. 11. 2017, publikace prezentovaných materiálů
  • Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.
20. 11. 2017 Nabídka zaměstnání: Finanční manažer operačních programů
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Finanční manažer operačních programů.
15. 11. 2017 Aktualizace systému eREG a možná nedostupnost registrů
  • Z důvodů pravidelné aktualizace systému eREG může docházet k výpadkům registrů v termínech 15.11., 20.–22.11., 24.–26.11.2017, a to především mimo pracovní dobu.