HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Mgr. Aleš Beran: Výzvy lékařské terminologie v českém prostředí

Příspěvek přináší pohled filologa na proces vytváření a kodifikace lékařských termínů v  českém klinickém prostředí, a to zejména v souvislosti s klinickými klasifikacemi. Ty se za určitých okolností mohou stát vedle slovníkových a encyklopedických příruček důležitým normotvorným zdrojem formujícím jazykovou podobu v praxi užívané lékařské terminologie, a mohou tak pozitivně ovlivňovat kvalitu lékařského diskurzu na všech možných úrovních.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie