HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.: Barthelové test a další objektivizující škály v ošetřovatelství

Využívání měřících technik, testů a screeningových nástrojů je v současné ošetřovatelské klinické praxi značně heterogenní a podléhá lokálnímu know-how daného pracoviště (místa poskytování péče). Mezi hlavní problematické oblasti patří využívání nejednotných kriteriálních parametrů a cut off pointů v rámci obdobných, či totožných hodnotících nástrojů, ale také využívání nestandardně přeložených variant zahraničních nástrojů, či  dokonce tvorba vlastních většinou nedostatečně validizovaných škál.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie