HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Mgr. Dalibor Slovák: Terminologické změny v Mezinárodní klasifikaci nemocí

Při příležitosti aktualizace MKN-10 k 1. 1. 2018, která vyústí rovněž v nové knižní vydání všech tří svazků, přistoupil tým zabývající se klinickými klasifikacemi ÚZIS ČR k revizi terminologie použité zejména v Tabelární části uvedeného nástroje. Při sjednocování terminologie obecně vzniká napětí mezi deskriptivním a preskriptivním přístupem, např. v otázce použití latinských, počeštělých nebo českých termínů. Přesto došlo k vyjasnění a zpřesnění přibližně v padesáti terminologických otázkách.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie