HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Ing. Zuzana Ticháčková: Kategorizace zdravotnických prostředků z pohledu VZP ČR

Příspěvek popisuje současný stav kategorizace zdravotnických prostředků z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Hodnotí výstupy projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“, který byl řešen ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v letech 2014 až 2016 a poskytuje možný pohled do budoucna.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie