HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Irena Rubešová: ICHI, mezinárodní standard pro popis poskytnuté péče

International Classification of Health Intervention (ICHI, v překladu mezinárodní klasifikace zdravotních intervencí) patří do rodiny klasifikací, které vyvíjí a spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Cílem WHO je na celosvětové úrovni sjednotit kódování zdravotnických intervencí a tím umožnit mezinárodní hodnocení a srovnávání poskytované zdravotní péče.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie