HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Irena Rubešová: Ozvěny Snomed CT Expo Bratislava 2017

Ohlédnutí za společným setkáním členů a sympatizantů Snomed CT v Bratislavě v říjnu 2017. Představení praktických ukázek používání Snomed CT z Nizozemí a Kanady a krátké zamyšlení nad vizemi a perspektivami Snomed CT v České republice. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie