HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Mgr. Irena Storová: ATC/DDD – Mezinárodní klasifikace léčiv

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) klasifikace je mezinárodní systém třídění léčivých látek, který spravuje Spolupracující centrum WHO. V tomto systému klasifikace jsou léčivé látky rozděleny pomocí alfanumerického kódu do různých skupin podle orgánových systémů, na něž působí, a dále podle jejich terapeutických, farmakologických a chemických vlastností. Spolu s definovanou denní dávkou (DDD) jako technickou srovnávací jednotkou vytváří tento systém jednotnou metodiku pro vzájemné porovnávání a sledování spotřeb léčivých přípravků při zpracování pomocí výpočetní techniky.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie