HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Jiří Novák, MUDr. Miroslav Zvolský: TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Klasifikace TNM představuje jeden ze základních mezinárodních klasifikačních systémů v onkologii. Tato klasifikace slouží k popisu anatomického rozsahu solidních nádorových onemocnění - v místě primárního nádoru (T), v oblasti spádových mízních uzlin (N) a v místech vzdáleného orgánového metastatického postižení (M). Celkový rozsah zhoubného nádorového onemocnění se souhrnně popíše/klasifikuje pomocí konkrétních hodnot pro T, N a M; z hodnot T, N a M se následně určí tzv. klinické stadium onemocnění.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie