HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Mgr. Magdaléna Baštecká, Bc. Kateřina Alexandrová: Výběr základní příčiny smrti a kvalita vyplnění LPZ

Příspěvek se zabývá pravidly pro výběr základní příčiny smrti, která je prezentována v oficiální statistice příčin smrti, a kvalitou vyplnění listu o prohlídce zemřelého (LPZ). Cílem je také seznámit se s rozsahem využití dat LPZ pro statistické účely a se způsobem zpracování příčin smrti na Českém statistickém úřadě (ČSÚ) včetně využití mezinárodního softwaru IRIS pro automatizované kódování příčin smrti.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie