HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Ing. Markéta Bartůňková: Metodika ocenění hospitalizačního případu

V klasifikačním systému hospitalizačních případů CZ-DRG tvoří klasifikace ekonomických zdrojů a pracovišť společně se zvolenou kalkulační metodou ABC  nosné pilíře ke stanovení nákladové hodnoty hospitalizačních případů v akutní lůžkové péči. Výsledné ocenění jednotlivých hospitalizačních případů  představuje základnu pro stanovení relativní nákladovosti nových skupin klasifikačního systému CZ-DRG.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

Prezentace obsahuje vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Další informace o metodice oceňování hospitalizačních případů zazněly na konferenci DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017. Konference DRG Restart 2017 představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. 

 (0 MB)

Fotogalerie