HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Mgr. Petra Przeczková: Metodika kódování diagnóz pro IR-DRG verze 015 pro rok 2018

Metodika kódování diagnóz představuje jeden z klíčových podkladů využitých v systému IR-DRG, která kromě obecných pravidel pro kódování diagnóz přináší i speciální pravidla pro kódování sporných diagnóz. V systému IR-DRG je jako kódovací nástroj použita Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - 10. revize (MKN-10). Proces kódování se tedy řídí nejen pokyny obsaženými v MKN-10 ale také pravidly uvedenými v Metodice kódování diagnóz IR-DRG, přičemž pravidla platné Metodiky kódování jsou nadřazená pravidlům v MKN-10.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie