HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Miroslav Zvolský: Ukázka identifikace/kódování klinických situací v různých klasifikačních systémech zdravotnických intervencí

V České republice je používán pro kódování/identifikaci zdravotních intervencí Seznam zdravotních výkonů (SZV). Ústav zdravotnických informací a statistiky připravuje národní Klasifikaci hospitalizačních procedur (KHP) na kvalitativně odlišném základu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie