HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., MUDr. Miroslav Zvolský: Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG

Klasifikace novotvarů dle aktuálně platné verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) obsahuje celou řadu výzev spočívajících jednak přímo v samotných pravidlech, která jsou v některých bodech poměrně nejasná a dokonce u některých ve vzájemném rozporu. Pro potřeby CZ-DRG vyvstala nutnost sjednotit výklad některých konkrétních problematických pravidel. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie