HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Martin Papáč, MBA: Pravidla pro kódování diagnóz CZ-DRG: Nemoci oběhové soustavy

Příspěvek seznamuje s obecnými poznámkami ke kódování kardiovaskulárních nemocí dle kapitoly IX. MKN-10. Důraz je věnovaný na zastaralost klasifikace, zejména u revmatických onemocnění endokardu, které se v současné době vyskytují pouze sporadicky. Na veškeré problematické okolnosti a jasné chyby v klasifikaci je upozorněno a je doporučen způsob vykazování adekvátních kódů.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie