HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Michal Pelíšek: Pravidla pro kódování diagnóz u onemocnění nervové soustavy

Sestavení kapitoly Kodérského manuálu týkající se onemocnění nervové soustavy bylo komplikováno zejména nesouladem mezi aktuální podobou MKN-10 v řadě subkapitol a dynamicky se rozvíjejícím oborem s tvorbou nových odborně respektovaných klasifikací. Příspěvek uvádí některé ze sporných a delší dobu diskutovaných neurologických kodérských problémů a představuje část I kapitoly věnované kódování cévních onemocnění mozku.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie