HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Miroslav Zvolský: Aktivity ÚZIS ČR v přejímání, implementaci a tvorbě klasifikací

ÚZIS ČR dlouhodobě realizuje správu českých překladů mezinárodních klasifikací pro oblast zdravotnictví, ať již přímým kontaktem s garantujícími mezinárodními organizacemi (především WHO) nebo na základě pověření Ministerstva zdravotnictví. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie