HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Miroslav Zvolský: Národní pravidla kódování diagnóz dle MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) obsahuje vnitřní pravidla pro kódování nemocnosti a  úmrtnosti a obecná pravidla pro použití klasifikace jako celku. Část pravidel vyplývajících z použití MKN-10 pro vykazování akutní lůžkové péče pro potřeby zařazování hospitalizačních případů v klasifikaci IR-DRG obsahuje dokument "Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG". Přesto existují některé sporné oblasti, které nejsou v oblasti vykazování lůžkové péče pokryty. Iniciativou některých poskytovatelů zdravotních služeb vznikl tzv. Kodérský manuál, který se od roku 2015 snaží dále rozvíjet ÚZIS ČR v rámci projektu DRG Restart. Nová pravidla by měla řešit sporné otázky a přizpůsobit pravidla kódování nově vyvíjené klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG. ​

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie