HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Pavel Turek: Pravidla pro kódování diagnóz u onemocnění oka v systému CZ-DRG

Pro VII. kapitolu Kodérského manuálu „Nemoci oka a očních adnex“ (H00-H59) platí obecná pravidla kódování. U některých očních onemocnění je v současnosti používána odborná terminologie, kterou v abecedním ani tabelárním seznamu MKN-10 nelze dohledat nebo jen velmi obtížně. V těchto případech je manuál doplněn o vysvětlení s příklady.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie