HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Mgr. Pavlína Žílová: Seznam zdravotních výkonů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami vznikla v roce 1998, od té doby bylo vytvořeno již 20 novel, nicméně ani po těchto změnách není Seznam zdravotních výkonů v ideální podobě. Do budoucna by se měla připravit velká novela, která by měla zdravotní výkony a jejich bodové ohodnocení přiblížit více realitě. Je ale otázkou, zda takto rozsáhlé změny budou mít politickou podporu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie