HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy

V současném zdravotnictví se stále zvyšuje role zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče. Na rozdíl od léků či diagnóz, zdravotnická technika nemá světově  uznávaný jednotný klasifikační systém. Pokusem o sjednocení stávajících zahraničních přístupů byl projekt ÚZIS ČR  zaměřený na kategorizaci a oceňovaní zdravotnické techniky a prostředků. Současná podoba české kategorizace se však charakterizuje několika problémy ohrožující následné využití v praxi. Z těchto důvodů kolektiv ÚZIS ČR stojí před náročnými výzvami v rámci dalšího rozvoje jednotné klasifikace zdravotnické techniky.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie