HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

MUDr. Petra Sládková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností – WHODAS + ostatní nástroje

WHODAS II (World Health Organization Disability Assessment Schedule) je subjektivní sebehodnotící nástroj pro hodnocení disability vytvořený ve spolupráci s WHO. SF – 36 (Short Form) je sebehodnotící dotazník hodnotící kvalitu života, fyzický a duševní stav jedince. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie