HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

PhDr. Petra Nováková: Interaktivní výukový program MKN-10

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila výukový program pro kódování diagnóz dle MKN-10. Kolektivem autorů ÚZIS ČR spolu s externími spolupracovníky byl tento výukový program přeložen do českého jazyka a provedeny aktualizace dle platné verze MKN-10. Současná verze programu je určena nejen osobám, které využívají MKN-10, ale lze ho také doporučit všem zájemcům o klinické kódování. Samotná forma programu je uzpůsobena jak osobám s lékařským vzděláním, tak osobám s minimálními nebo žádnými znalostmi dané odbornosti.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

Upozornění: součástí prezentace výukového programu byla živá ukázka na webu www.uzis.cz. Pro účely zpracování přednášky je nahrazena statickými obrázky.

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

 (0 MB)

Fotogalerie