HlavníKlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.: Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0

Pacientské klasifikační systémy mají ve většině vyspělých zemí důležitou úlohu v monitoringu a financování zdravotní péče s tím, že nejčastěji jsou tyto systémy využívány v akutní lůžkové péči. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil v souladu s §41a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění první verzi klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG pro klasifikaci pacientů v rámci akutní lůžkové péče v ČR.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

Prezentace obsahuje vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Další informace o klasifikačních systémech hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0 zazněly na konferenci DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017. Konference DRG Restart 2017 představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. 

 (0 MB)

Fotogalerie