HlavníSemináře a konference

Konference PREVON 2019, termín konání 22. a 23. 10. 2019

Adobe Systems

Konference PREVON 2019 

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se bude konat již třetí ročník konference PREVON 2019, která bude letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově představíme možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

Datum konání konference: 22. - 23. října 2019

Místo konání: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

REGISTRACE na konferenci

Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění, který je spolufinancován Evropskou unií a navazuje na předchozí ročníky konference PREVON konané v Praze v září 2017 a listopadu 2018.

Jedním z cílů konference PREVON 2019 je diskutovat návrh na zavedení screeningu bronchogenního karcinomu v ČR v návaznosti na výsledky nizozemsko-belgické populační studie NELSON, prokazující významné snížení úmrtnosti na bronchogenní karcinom po zařazení screeningového CT vyšetření u vysoce rizikové populace mužů. Možnosti implementace budou diskutovat a komentovat zástupci klíčových odborností zapojených do potenciálního screeningového programu.

Dále bude diskutován aktuální stav a možnosti dalšího rozvoje novorozeneckého screeningu.

Jedním z dalších cílů bude představit novinky v oblasti časného záchytu kolorektálního karcinomu se zaměřením na jeho poskytování praktickými lékaři. Poslední sekce se zaměří na možnosti časného záchytu dalších závažných onemocnění v ordinacích praktických lékařů (např. demence, kardiometabolický syndrom, chronická obstrukční plicní nemoc aj.).

Fotogalerie