HlavníKlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Mgr. Aleš Beran, Ph.D.Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie

Klinické klasifikace mohou suplovat úlohu terminologických kodifikací, a to zejména v situacích, kdy takové kodifikace na národní úrovni buď zcela chybějí, nebo nejsou všeobecně akceptovány. Pro stanovení terminologického úzu je v rámci klinických klasifikací významná především jazyková podoba tzv. preferovaného termínu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

 (0 MB)

Fotogalerie