HlavníSemináře a konference

Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018, Praha 6. a 7. 11. 2018

Adobe Systems

Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

 

Datum konání konference: 6. listopadu 2018
Datum konání doprovodného workshopu pro kodéry zdravotních služeb: 7. listopadu 2018
Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce
Zahájení registrace: 8:00 hodin
Zahájení odborného programu: 9:00 hodin

Organizátor: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Akce se koná v prostorách kongresového centra Nemocnice Na Homolce pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice,  České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze a rektora Českého vysokého učení technického v Praze.

Konference je koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, přičemž klíčovým tématem konference KlasifiKon 2018 je 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí.

Vybraná témata přednesou zahraniční experti z institucí, které se tématikou klinických terminologických a klasifikačních systémů zabývají:

 • dr. Robert Jakob
  Team Leader, Classifications Terminologies and Standards, World Health Organization
 • Angelika Händel, M.A.
  Immediate Past-President, International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA), The German Association for Professionals in the Field of Medical Documentation (Health Information Management, HIM), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Drs. Huib Ten Napel
  Head of Collaborating Centre for the WHO-FIC in The Netherlands, Co-Chair of Education and Implementation Committee WHO FIC Network

HLAVNÍ TEMATICKÉ SEKCE KONFERENCE

 • 11. REVIZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ
  vize, přínosy, motivace a potřebné kroky k implementaci MKN-11 nejen z globální perspektivy
 • MKN-10 A MKN-11 V SOUVISLOSTECH
  zásadní změny mezi MKN-11 a předchozí verzí MKN-10, důsledky zavedení 11. revize MKN v oblasti kódování vzácných onemocnění a dopady zpřesnění klasifikace na vybraná klinická témata
 • OSTATNÍ KLINICKÉ KLASIFIKACE A TERMINOLOGIE
  ostatní existující klasifikační systémy využívané v klinické praxi, např. 8. vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů, aktualizace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability, zdraví, aktuální podoba Klasifikace hospitalizačních procedur
 • CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE
  metodiky IR-DRG a CZ-DRG pro rok 2019, problémy v klinickém kódování, nový portál MKN-10

REGISTRACE

 • Registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře.
 • V případě dotazů ke konání konference a registraci lze využít i e-mailovou adresu: kristyna.matuskova@uzis.cz
 • Účast na konferenci i doprovodném workshopu je zdarma.
 • Rezervujte si své místo co nejdříve, počet míst je omezen!

Konference KlasifiKon 2018 je organizována v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747, který je spolufinancován Evropskou unií a jehož příjemcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://www.uzis.cz/node/7475​ .

Upozorňujeme účastníky konference, že na konferenci bude přítomna audiovizuální technika za účelem pořízení reportáže z této akce. Rovněž pořizujeme fotodokumentaci. Účastí na konferenci souhlasíte s tím, že můžete být zachycen na pořizovaných záznamech a že tyto záznamy mohou být zveřejněny za účelem informování veřejnosti o proběhlé akci, propagace dalších akcí nebo jako ilustrační materiál.

Tým Oddělení klinických klasifikací DRG, ÚZIS ČR
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Fotogalerie