HlavníSemináře a konference

Pozvánka na mezinárodní konferenci "European Digestive Cancer Days", která se koná 26.–27. 9. 2017

  Adobe Systems  

 

 

 

Mohlo by Vás také zajímat:

 Projekt Národní koordinační centrum

 

Konference PreVOn 2017
25. 9. 2017

 

 

 

 

 

Zveme Vás na mezinárodní konferenci "European Digestive Cancer Days (EDCD) PRAHA 2017 – PREVENCE A SCREENING", která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje její tematický rozsah.

Datum konání: 26.- 27. 9. 2017 
Místo konání: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Konferenci EDCD 2017 spoluorganizují:

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • United European Gastroenterology
 • Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz
 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

Záštitu nad konferencí poskytli:

 • Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin
 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
 • Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví České republiky
 • Rostislav Vyzula, předseda Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
 • Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v České republice
 • Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

Konference EDCD 2017 je organizována jako součást projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904, který je spolufinancován Evropskou unií 

Podrobnosti ke konferenci, registrace a podrobný program najdete na konferenčních webových stránkách

Fotogalerie