HlavníSemináře a konference

Sympozium "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni", konané dne 10. 11. 2018

Adobe Systems  

III. ročník Sympozia dekubitů

Dne 10. 11. 2018 proběhl III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“.

Akce se zúčastnilo celkem 178 účastníků, z toho 9 přednášejících včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR seminář podpořil a odborně zaštítil spolu s mzinárodními organizacemi EWMA a EPUAP.  

Nejvýznamnějším cílem sympozia bylo zdůraznění závažnosti problematiky dekubitů a možnosti jejich prevence a léčby. 

V anketě spokojenosti účastníků byla jako nejlepší příspěvek roku 2018 vyhodnocena přednáška pana prof. Nicka Santamarii z Austrálie s názvem „POKROKY VE VÝZKUMU DEKUBITŮ, AKTUÁLNÍ KLINICKÉ A VĚDECKÉ DŮKAZY TÝKAJÍCÍ SE EFEKTIVNOSTI PROFYLAKTICKÉHO KRYTÍ: SOUHRN OSMILETÉHO VÝZKUMNÉHO PROGRAMU“, která byla konsekutivně tlumočena.

S panem profesorem jsme natočili rozhovor. Ptá se doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., odborná garantka Sympózia.

Zprávu ze sympózia, fotografie a vyhodnocení ankety spokojenosti účastníků sympózia najdete na Národním portálu systému hlášení nežádoucích účinků

 

 (0 MB)

Fotogalerie