HlavníArchiv ročníků1989

Archiv ročníků - 1989 - Ročenky

Česká republika

11. Srpen 2015

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třicátým čtvrtým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví České a  Slovenské Federativni Republiky. Publikované údaje dokumentují  stav našeho zdravotnictví a sociálního zabezpečení v roce 1989.

Ročenka údajově podchycuje 13 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. činnost zdravotnických zařízení, 6. Lázeňská péče, 7. Výdaje (náklady), 8. Lékaři, dentisté a farmaceuti, 9. Pracovníci, 10. Zdravotnické školství, ·11. Okresní přehledy. Přehled jednotlivých ústavů, 12. Hospodářské organizace, 13. Vybrané údaje ze sociální oblasti.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.