HlavníArchiv ročníků1993

Archiv ročníků - 1993 - Klasifikace

Česká republika

27. Duben 2017

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1.1.1993. 
České znění první verze MKN-10 bylo závazně zavedeno k 1.1.1994 (platnost první verze končí vydáním druhé opravené verze).

V roce 1996 skupina expertů SZO doporučila průběžně zapracovávat změny mezi velkými decenálními revizemi. Tyto změny byly souhrnně zapracovány ve 2. vydání v roce 2004. Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo ÚZIS ČR překladem anglického originálu a vydáním aktualizované druhé verze.
Druhá česká verze byla závazně zavedena k 1.1.2009, vydána byla v knižní a elektronické verzi.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.