Seminář: Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR (2010)

Ve středu 31. března 2010, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na téma:

Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR

Program:

Hlavní pozornost byla věnována představení projektu Evropské komise ECHIM JA na implementaci Evropských zdravotnických ukazatelů (ECHI) v členských zemích EU a speciálně v ČR.

Semináře se též účastnila ministryně zdravotnictví Mgr. D. Jurásková Ph.D., a předseda ČLS JEP profesor MUDr. J. Blahoš, DrSc.

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.