Seminář: Informace z NZIS na úrovni krajů (2004)

(1.12.2004 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví