Seminář: Zdravotní stav obyvatel z regionálního pohledu (2005)

(14.12.2005 - Praha, Lékařský dům)- Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Dne 14.12.2005 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma Zdravotní stav obyvatel z regionálního pohledu

Přednášející pracovníci ÚZIS: