Informační systémy z datových souborů ČSÚ

SMLOUVA MEZI ČSÚ A ÚZIS ČR

Smlouva o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů) mezi ČSÚ a ÚZIS ČR (platnost od 16.6.2010)

Informační systém Bilance obyvatel

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

ÚČEL

Data za obyvatele podle věku a pohlaví za ČR, oblasti, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a počet obyvatel v obcích poskytnutá ČSÚ ÚZIS ČR na základě smlouvy slouží pro výpočty různých ukazatelů v informačních systémech.

Informační systém Narození (IS NAR)

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů § 10 ‑ Obyv 2-12
  • Program statistických zjišťování prováděných ČSÚ na rok 2011 (vyhláška č. 306/2010 Sb., Příloha č. 1)

ÚČEL

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS NAR je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 2-12 „Hlášení o narození“. Český statistický úřad poskytuje data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který podrobně zpracovává demografickou statistiku. Agregované počty narozených slouží též jako základ pro výpočet relativních ukazatelů za oblast úloh s tématikou matka a dítě.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé narození osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě (děti) ošetřeny a obecní úřady pověřené vedením matrik.

 

Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

  • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)
  • Program statistických zjišťování prováděných ČSÚ na rok 2011 (vyhláška č. 306/2010 Sb., Příloha č. 1)

ÚČEL

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských a přírodních vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS ZEM je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 3 -12 „Hlášení o úmrtí“.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé úmrtí osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Matriční úřady, které vyplňují tiskopis ČSÚ Obyv 3-12 - Hlášení o úmrtí na základě údajů uvedených zdravotnickým zařízením (prohlížejícím lékařem) v Listě o prohlídce mrtvého.