Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR (2011)

(19.10.2011 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví v spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR

Dne 19.10.2011 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR

Program:

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.