Zdravotnictví ČR 2013 ve statistických údajích

Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
Ilustrační foto: 
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika
Publikace poskytuje přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie.

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.