Zpráva z odborného semináře Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví - 8. 11. 2016

Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví. Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí. Dovolujeme si vám předložit brožuru s programem a abstrakty přednášek, prezentace, které zazněly během semináře, fotografie a také krátké video, ve kterém nám odpověděli někteří z přednášejících, jak z řad klinických expertů, tak odborníků na zdravotnictví a zdravotnickou statistiku.
Adobe Systems                         

Zpráva ze semináře "Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví"

Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví.

Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG  Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí.  

Klinické klasifikace představují důležitý nástroj, jak standardizovaným způsobem zaznamenat popis stavu pacienta, nebo jiné parametry případu zdravotní péče. Spolu s terminologickými systémy udržují také standard pro komunikaci v medicíně a zdravotnictví.

Dalšími tématy prezentovanými na semináři byly:      

  • klasifikace ošetřovatelské péče
  • nově vyvíjená klasifikace procedur
  • klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG
  • vyvíjená kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků  •  

V České republice se používají především:

 

Dovolujeme si vám předložit brožuru s programem a abstrakty přednášek, prezentace, které zazněly během semináře, fotografie a také krátké video, ve kterém nám odpověděli někteří z přednášejících, jak z řad klinických expertů, tak odborníků na zdravotnictví a zdravotnickou statistiku. Ptali jsme se na zkušenosti s klasifikačními a terminologickými systémy v klinické praxi, na důležitost co nejpřesnějšího popisu pacienta i na přínos standardizovaného záznamu zdravotního stavu pacienta a to jak napříč obory, tak i v mezinárodním měřítku.  

Podívejte se na video, ve kterém nám na naše otázky odpověděli:

 

Dovolujeme si se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace a program s abstrakty přednášek: