Zpráva z workshopu WHO 29. 11. 2016

Dne 29. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný spolupráci mezi Českou republikou a Světovou zdravotnickou organizací. Vzácným hostem byla Dr. Claudia Stein, ředitelka Divize informací, výzkumu a inovací WHO. Přinášíme vám stručnou zprávu, podrobný report, prezentace a také krátké video, ve kterém jsme se zeptali, jak je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a jak probíhá spolupráce mezi WHO a Českou republikou. Workshop se konal pod názvem Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization.
             Adobe Systems

Zpráva z Workshopu WHO "Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization".

Dne 29. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný spolupráci mezi Českou republikou a Světovou zdravotnickou organizací. Vzácným hostem byla Dr. Claudia Stein, ředitelka Divize informací, výzkumu a inovací WHO.

Přinášíme vám podrobný report, prezentace a také krátké video, ve kterém jsme se zeptali, jak je na tom Česká republika na poli zdravotnické infomatiky a statistiky ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a jak probíhá spolupráce mezi WHO a Českou republikou.  

Během workshopu Dr. Stein vysoce ocenila nastavený informační systém a také pokroky v legislativě.

Česká republika je jedním z lídrů na poli zdravotnických informací. Máte excelentní zdravotní data, velmi vzdělané odborníky a máte také právní rámec." , řekla, mimo jiné, Dr. Stein.   

Podívejte se na video, ve kterém nám na naše otázky odpověděli:

Dovolujeme si se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace a pozvánku s programem přednášek: