Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017

Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství
Ilustrační foto: 
Rok: 
2017
Region: 
Česká republika
Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.

Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.