Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Tuberkulóza a respirační nemoci
Ilustrační foto: 
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika
Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Registru tuberkulózy.

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.