homeTématické řady

Čerpání zdravotní péče cizinci

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2018 u 193 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 119,2 tisíc cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 1,021 mld. Kč. Z tohoto počtu 59,8 tisíc ošetřených cizinců (50 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska (22 %), Ukrajiny (16 %), Ruska (7 %) a Německa (7 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (34 %) a v hotovosti (33 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 49 mil. Kč (4,8 %).

V roce 2017 u 191 poskytovatelů lůžkové péče v ČR čerpalo zdravotní služby 117 287 cizinců, s celkovými náklady v hodnotě 931,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 62 236 ošetřených cizinců (53 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Německa. Nejčastěji cizinci využívali platbu za ošetření v hotovosti, popř. prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění. Ke konci sledovaného období činily pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince hodnoty 28 mil. Kč.

V roce 2014 byla ve 186 nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 97 185 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 724 mil. Kč. Z tohoto počtu 47 844 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemí „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2014 dosáhly 30 mil. Kč.

V roce 2013 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 94 357 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 646 mil. Kč. Z tohoto počtu 43 932 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 33 mil. Kč.

V roce 2012 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 89 156 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 640 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 084 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 40 mil. Kč.

V roce 2011 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 83 849 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 634 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 061 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“ a z Ukrajiny a Německa. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2011 dosáhly 36 mil. Kč.

V roce 2010 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 79 557 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 588 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 137 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“ a z Ukrajiny a Německa. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2010 dosáhly 41 mil. Kč.
V roce 2009 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 78 665 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 575 mil. Kč. Z tohoto počtu 37 951 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, ze skupiny zemi „ostatní“, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 49 mil. Kč.
V roce 2008 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 79 068 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 555 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 189 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2008 dosáhly 44 mil. Kč.
V roce 2007 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 69 770 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 444 mil. Kč. Z tohoto počtu 36 169 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2007 dosáhly 46,6 mil. Kč.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihočeský kraj

V roce 2006 byla v nemocnicích Jihočeského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 108 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 16,4 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 434 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Německa, Nizozemska, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a ze zahra-ničního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2006 dosáhly částky 900,5 tis. Kč.
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihočeského kraje v roce 2005 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Jihomoravský kraj

V roce 2013 byla v nemocnicích Jihomoravského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 9 865 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 74,6 mil. Kč. Z tohoto počtu 6 299 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 2,3 mil. Kč.

V roce 2012 byla v nemocnicích Jihomoravského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 8 612 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 74,8 mil. Kč. Z tohoto počtu 5 511 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 1,37 mil. Kč.

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2011 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2010 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2009 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Jihomoravského kraje v roce 2005 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Karlovarský kraj

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Karlovarského kraje v roce 2006 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.