homeTématické řady

Výdaje na léky

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

Náhled: Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

ISSN: 1801-545X (1213-2292)
Stran: cca 70 stran
Od roku 2004 v česko-anglické verzi.

Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému, SUKL a MPSV. Podkladem pro mezinárodní srovnání je databáze OECD Health Data.

Publikace vycházela od roku 1998 pod jménem "Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví".

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Aktuální informace zpracovává data o soukromých výdajích respondentů na zdravotní péči v celém jejím rozsahu, tzn. péči stomatologa, praktického a specializovaného lékaře, další zdravotní péči, včetně lůžkové, dále výdaje na léky (předepsané i nepředepsané) a konečně na zdravotnické pomůcky. Nejvyšší výdaje respondentů připadaly na předepsané a nepředepsané léky, u žen jsou výdaje vyšší než u mužů. Zhruba polovina respondentů vydala v posledních 4 týdnech částku vyšší než 150 Kč.
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2006. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Tento odhad ÚZIS ČR ve výši 55 435 mil. Kč potvrzuje pokles oproti roku 2006 ve shodě se zprávou Státního ústavu pro kontrolu léčiv o množství distribuovaných léčiv.
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2005. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2004. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).