homeTématické řady

MKN-10

MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

Náhled: MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

Aktuální verze MKN-10 (po technické opravě 1. 3. 2017) ke stažení

svazek I - Tabelární část  PDF,   ClaML,    archiv
   Rozdílový soubor oproti minulé aktualizaci v XLSX  
svazek II - Instrukční příručka  PDF  
svazek III - Abecední seznam  PDF  
Výuka kodování  MKN-10 Interaktivní výukový program - vstup  

Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (MKN) 
(v originále International Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD)

MKN je publikace Světové zdravotnické organizace (WHO), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

Aktuální verze MKN-10

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2004 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1, Second Edition, WHO Geneva 2004), tak všechny změny, které  vešly v platnost v dalších letech.

MKN-10 se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.

Informace o Copyrightu

Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize, 2. aktualizované vydání, český překlad
Se zapracováním aktualizací přijatých na úrovni mezinárodní verze ICD-10, WHO FIC do roku 2014 včetně
Vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2008 pod názvem „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, 2nd edition“.
Copyright (C) Světová zdravotnická organizace 2008
Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo překladem a zpracováním publikace Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Copyright (C) ÚZIS ČR 2008-2014
Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

V případě jakýchkoli otázek či připomínek nám napište na adresu mkn@uzis.cz.

 

ARCHIV

I. svazek - Tabelární část 

II. svazek - Instrukční příručka 

III. svazek - Abecední seznam  

Ostatní výstupy

Důležité odkazy

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek

DASTA - Datový standard pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení

V roce 1997 byla vytvořena první verze českého národního standardu pro výměnu informací ve zdravotnictví DASTA,
od roku 2002 je DASTA rutinně používána všemi hlavními informačními systémy v českém zdravotnictví.

DASTA je pravidelně aktualizovaný, otevřený standard pro komunikaci mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, který pokrývá oblasti klinické, laboratorní, statistické i administrativní a jehož samozřejmou součástí jsou číselníky (například Národní číselník laboratorních položek, číselník klinických událostí, aktuální číselníky ÚZIS, atd.), dokumenty a nástroje (například program ČLP).

celý článek

Objednávka MKN-10 v knížní podobě (Tabelární část, Abecední seznam)

Závazné ojednávky na knížní vydání MKN-10 I. díl - Tabelární část nebo MKN-10 III. díl - Abecední seznam vyplňte na adrese: http://www.mezinarodniklasifikacenemoci.cz/ .

Poznámka: Vydavatelem a distributorem MKN-10 je od 1.1.2008 Bomton agency, s.r.o.

celý článek

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Proces aktualizace, přehled nejdůležitějších změn a implementace změn MKN-10 v ČR