homeTématické řady

Srovnání zdravotnických data v SR a ČR

Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR

Náhled: Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR

ISBN: 80-7280-635-1
Stran: 140 stran
Publikace vyšla v roce 2006.

Publikace přináší ve čtyřech kapitolách porovnání vývoje zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel České a Slovenské republiky od doby rozdělení tehdejšího Československa. V první kapitole se porovnává demografický vývoj, v druhé kapitole se sledují vybrané ukazatele zdravotního stavu (incidence infekčních nemocí, zhoubných novotvarů, hospitalizace, pracovní neschopnosti). Třetí kapitola se zaobírá sítí zdravotnických zařízení a čtvrtá pracovníky ve zdravotnictví. Tam, kde je to možné, dokumentuje u příslušného ukazatele postavení obou zemí v rámci pětadvaceti zemí EU.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Tato aktuální informace upozorňuje na novou publikaci, kterou vydal ÚZIS ČR a která srovnává vývoj zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel České a Slovenské republiky od doby rozdělení tehdejšího Československa. Ve čtyřech kapitolách se porovnává demografický vývoj, vybrané ukazatele zdravotního stavu, síť zdravotnických zařízení a pracovníci ve zdravotnictví. Tam, kde je to možné, dokumentuje u příslušného ukazatele postavení obou zemí v rámci 25ti zemí EU.