homeTématické řady

H&HSR 2000

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Vztah mezi preferencí atributu vstřícnosti a vybranými ukazateli - procento osob podle nejvíce a nejméně důležitého atributu vstřícnosti zdravotnického systému. Vztah mezi zkušeností s poskytovateli zdravotní péče a vybranými ukazateli - procento osob podle vlastní zkušenosti s poskytovateli zdravotní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních vzhledem k jednotlivým atributům vstřícnosti.