homeTématické řady

Anesteziologie a resuscitace

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
V České republice bylo v roce 2006 celkem 1525 pracovišť oboru AR. Podáno bylo 822 594 anestezií a 11 318 porodních analgezií. Bezprostředně po anestezii (do 24 hodin) zemřelo 702 osob. Ve 100 aneste-ziologických ambulancích bylo provedeno 117 099 výkonů. Celkový počet pacientů přijatých na resuscitační lůžka činil 32 158 pacientů.