homeTématické řady

Diabetologie, péče o diabetiky

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2013 činil více než 251 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2013 počet osob léčených pouze dietou ze 120 na 107 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři.

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2012 se v České republice s diabetem léčilo více než 841 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o téměř 16 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2012 činil více něž 241 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2012 počet osob léčených pouze dietou ze 135 na 120 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2011 se v České republice s diabetem léčilo více než 825 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o více než 19 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2011 činil téměř 240 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2011 počet osob léčených pouze dietou ze 170 na 131 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2010 se s diabetem léčilo více než 806 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence téměř o 23 tis. diabetiků oproti předchozímu roku. Klesl počet osob léčených pouze dietou (170 tisíc v roce 2010), zatímco stoupl počet pacientů léčených medikamentózně. Dále došlo k nárůstu počtu chronických diabetických komplikací. Počet zaznamenaných chronických komplikací diabetu byl v roce 2010 téměř 230 tisíc.

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2009 se s diabetem léčilo více než 783 tisíc pacientů, což představovalo téměř o 10 tis. diabetiků více než v roce předchozím. Klesá počet osob léčených pouze dietou (188 tisíc v roce 2009), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán také nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2009 celkem 28 % léčených osob.
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2008 se s diabetem léčilo 774 tisíc pacientů, téměř o 19 tis. více než v předchozím roce. Klesá počet osob léčených pouze dietou (210 tisíc v roce 2008), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Chronické komplikace se vyskytují dlouhodobě u 27 % léčených diabetiků.
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečeni, dále o počtech ošetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. S diabetem se v roce 2007 léčilo 755 tisíc pacientů, o 6 tis. více než v předchozím roce. Z toho pouze pro 224 tisíc byla dostačujícím prostředkem léčby dieta.
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečeni, dále o počtech ošetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. S diabetem se v roce 2006 léčilo 749 tisíc pacientů, o 10 tis. více než v předchozím roce. Z toho pouze pro 240 tisíc byla dostačujícím prostředkem léčby dieta.
Tato Aktuální informace uvádí počet diabetologických ordinací a jejich personální zabezpečeni, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených diabetiků stále vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. S diabetem bylo v roce 2005 léčeno 739 tisíc pacientů, z toho 245 tisíc jen dietou.
Tato Aktuální informace uvádí počet diabetologických ordinací a jejich personální zabezpečeni, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených diabetiků stále vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. Pro diabetes v roce 2004 bylo léčeno 712 tisíc pacientů, z toho 160 tisíc inzulinem.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a údaje o léčených diabeticích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a údaje o léčených diabeticích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích. 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Informace ze zdravotnictví kraje o diabetologické péči v Jihomoravském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Informace ze zdravotnictví kraje o diabetologické péči v Jihomoravském kraji v roce 2010 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Informace ze zdravotnictví kraje o diabetologické péči v Jihomoravském kraji v roce 2009 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
Information on health service activity in the branch of diabetology in the Jihomoravsky region in 2006 contains data about out-patient care by type of establishment and by districts of the region, data about personnel capacity, activity and detailed data about diabetics under treatment.