homeTématické řady

Diabetologie, péče o diabetiky

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Tato Aktuální informace uvádí počet diabetologických ordinací a jejich personální zabezpečeni, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených diabetiků stále vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. Pro diabetes v roce 2004 bylo léčeno 712 tisíc pacientů, z toho 160 tisíc inzulinem.
Počet léčených diabetiků podle pohlaví, druhu léčby a území na 100 000 obyvatel a v % z celkového počtu. Počet léčených s komplikacemi: diabetická noha, d. nefropatiea d. retinopatie. Léčení diabetici k 31.12.2002. Počet léčených s komplikací v diabetu podle území a jednotlivých typů diabetu podle území.
Léčení diabetici k 31.12.2002. Počet léčených s jednotlivými druhy komplikací diabetu podle území.
Počet léčených diabetiků podle pohlaví a celkový počet diabetiků. Rozdělení podle způ-sobu léčby na 100 000 obyvatel a v procentech. Počet léčených osob s komplikacemi diabetická noha, diabetická nefropatie a diabetická retinopatie.
Léčení diabetici podle pohlaví, druhu léčby a území (absolutně a na 100 000 obyvatel). Počet léčených s komplikací v diabetu a v členění podle jednotlivých typů diabetu podle území. Vývoj osob léčených ke konci období (1975-2001). Počet léčených diabetiků na 100 000 obyvatel. Léčení diabetici podle druhu léčby a území (struktura léčby v %).

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Karlovarský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru diabetologie v Karlovarském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a podrobné údaje o léčených diabeticích.

Kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření‑vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2013 se s diabetem léčilo 36 824 pacientů, což představuje 722 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2012 je to o 1 727 léčených pacientů více.

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření‑vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2012 se s diabetem léčilo 35 097 pacientů, což představuje 687 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2011 je to o 1 391 léčených pacientů více.

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření-vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2011 se s diabetem léčilo 33 706 pacientů, což představuje 658 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2010 je to o 147 léčených pacientů více.

kraj Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, počtu ošetření vyšetření, počtu léčených pacientů, komplikací provázejících onemocnění a o léčbě. V roce 2010 se s diabetem léčilo 33 559 pacientů, což představuje 652 na 10 tisíc obyvatel. Proti roku 2009 je to o 2 573 léčených pacientů více.