homeTématické řady

Hemodialýza

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

Náhled: Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje každé samostatné oddělení (pracoviště), kde se provádí hemodialýza nebo jiná očišťovací metoda (hemodialyzační střediska nebo jiná pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje každé samostatné oddělení (pracoviště), kde se provádí hemodialýza nebo jiná očišťovací metoda (hemodialyzační střediska nebo jiná pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

V České republice bylo k 31. 12. 2012 evidováno 100 hemodialyzačních středisek s celkem 1 272 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 216 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 3,7 % na 850,9 tisíc, z čehož 38,6 % tvořily hemodialýzy, 54,8 % hemodiafiltrace a zbývajících 6,6 % připadalo na ostatní výkony. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 11 802 pacientů.

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno 98 hemodialyzačních středisek s celkem 1 232 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 222 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4,8 % na 820,5 tisíc, z čehož 53 % tvořily hemodialýzy a 47 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 12 059 pacientů.

V České republice bylo k 31. 12. 2010 evidováno 97 hemodialyzačních středisek s celkem 1 190 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 206 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4,8 % na 783 tisíc, z čehož 57 % tvořily hemodialýzy a 43 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 11 233 pacientů.

V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno 93 hemodialyzačních středisek s celkem 1 115 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 200 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4 % na 747 tisíc, z čehož 64,5 % tvořily hemodialýzy a 35,2 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo přes 10 200 pacientů.
V České republice bylo k 31. 12. 2008 evidováno 91 hemodialyzačních středisek s celkem 1 048 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 199 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 6 % na 719 tisíc, z čehož 73 % tvořily hemodialýzy a 26 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo přes 9 900 pacientů.

V současné době je v ČR v činnosti 93 dialyzačních středisek s celkem 962 dialyzačními lůžky. Od roku 1990 vzrostl počet dialyzačních lůžek více než 4krát. Na 1 dialyzační lůžko připadá v průměru 666 dialýz, na 10 000 obyvatel ČR 624 dialýz. Relace počtu dialýz na 10 000 obyvatel dlouhodobě narůstá, počet provedených dialýz na 1 lůžko se stabilizoval. V loňském roce bylo v dialyzačních centrech léčeno 9 199 pacientů.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Hl. m. Praha

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Hlavním městě Praze v roce 2006, obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Hlavním městě Praze v roce 2005, obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů za jednotlivá zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihočeském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů podle použité metody, o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů. Údaje jsou publikovány za jednotlivá zdravotnická zařízení a za celý kraj.

Jihomoravský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihomoravském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihomoravském kraji v roce 2005, obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru hemodialýza v Jihomoravském kraji v roce 2004, obsahuje údaje o personálním zajištění, o počtu výkonů dle použité metody a také o počtu pacientů, dialyzačních lůžek a hemodialyzačních přístrojů podle druhu zařízení a za jednotlivá zařízení.